Odwiedź nas

KONKURSY REGULAMIN KLASA 2TK KLASA 2TH KLASA 2 TŻ KLASA 3TH KLASA 3TK KLASA 3TŻiUG KLASA 3TL TERMINARZ PRAKTYK NASZE PRAKTYKI

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE

KLASA 2 TŻ

Program  praktyki zawodowej w kl. II

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

symbol 343404

TG.07. Sporzadzanie potraw i napojów
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 1.  Bezpieczeństwo i organizacja pracy w zakładzie gastronomicznym

 

 •   Poznanie struktury organizacyjnej zakładu gastronomicznego.
 • Analizowanie form  działalności zakładu i zakresu produkcji.
 • Stosowanie regulaminów i zarządzeń obowiązujących   w placówce żywienia.
 • Przestrzeganie zasad estetyki i kultury zawodu.   
 • Przestrzeganie   przepisów sanitarno-epidemiologicznych, bezpieczeństwa i higieny    

            pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 

 1. Czynności związane z produkcją gastronomiczną

 

Ocenianie jakości surowców. Wyposażenie stanowiska pracy oraz utrzymanie go w odpowiednim stanie. Dobieranie surowców do produkcji potraw i napojów. Dobieranie      i stosowanie maszyn i urządzeń do produkcji. Obsługiwanie i konserwacja maszyn i urządzeń do obróbki mechanicznej surowca. Obsługiwanie i konserwacja sprzętu do obróbki termicznej. Sporządzanie potraw i napojów z zastosowaniem odpowiednich metod i technik. Ocenianie jakości potraw. Stosowanie obowiązujących w gastronomii systemów zapewnienia jakości. Wydawanie potraw i napojów. Organizowanie i wykonywanie pracy w zmywalni naczyń stołowych i kuchennych.

 

 1. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych

 

 • Określanie zasady planowania usług. 
 • Zastosowanie programów  komputerowych  do planowania usług.
 • Rozróżnianie metod i technik  obsługi konsumentów.
 • Dobór metod  obsługi do świadczonych usług gastronomicznych.
 • Zastosowanie  różnorodnych metod  obsługi klientów.
 • Prowadzenie sprzedaży  usług gastronomicznych.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć