Odwiedź nas

KONKURSY REGULAMIN KLASA 2TK KLASA 2TH KLASA 2 TŻ KLASA 3TH KLASA 3TK KLASA 3TŻiUG KLASA 3TL TERMINARZ PRAKTYK NASZE PRAKTYKI

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE

KLASA 3TK

PROGRAM NAUCZANIA

PRAKTYKA ZAWODOWA: KELNER 513101

 

 TG.10. Organizacja usług gastronomicznych    -   160 godz.

    

        6.     Czynności kelnera związane z realizacją usługi gastronomicznej:

               -  przed rozpoczęciem świadczenia usługi

               -   w czasie świadczenia usługi,

               - po zakończeniu usługi.

       7.   Organizacja prac biurowych przy realizowaniu usług gastronomicznych.

       8.   Sporządzanie zapotrzebowania.

       9.  Spisywanie umów z kontrahentami.

     10.  Rozliczanie kosztów usługi:

           - ustalanie ceny wstępnej,

           - ustalanie ceny właściwej,

           - obliczanie kosztów i zysków zakładu.

    11. Pobieranie należności za wykonaną usługę

    12. Prowadzenie rachunkowości prowadzonej działalności usługowej zakładu.

    13. Wykorzystanie programów komputerowych w planowaniu i organizowaniu usług   

           gastronomicznych

    14. Ochrona danych osobowych i praw autorskich zakresie usług gastronomicznych.

    15. Badanie zadowolenia z zakresu i poziomu świadczonych usług.

    16. Przygotowanie oferty usług na podstawie badań

    17. Działania reklamowe, promocyjne i marketingowe zakładu gastronomicznego.

Planowane zadania (ćwiczenia)

1.    Przyjmij zlecenie na wykonanie usługi zgodnie z procedurami obowiązującymi w zakładzie.

2.    Sporządź plan wykonania usługi gastronomicznej na podstawie zlecenia.

3.    Sporządź harmonogram prac dla pracowników części handlowej zakładu gastronomicznego.

4.    Rozlicz usługi gastronomicznych.

5.    Przeprowadź działania marketingowe w zakresie usług gastronomicznych.

 

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Praktyka zawodowa powinna odbywać się w zakładzie gastronomicznym specjalizującym się w przygotowywaniu i obsługiwaniu przyjęć, obsłudze gastronomicznej imprez. Może to być firma cateringowa. Dopełnieniem jest doskonalenie umiejętności obsługi komputerowych programów gastronomicznych niezbędnych do realizacji usług oraz poznanie zasad funkcjonowania zakładu gastronomicznego jako przedsiębiorstwa. Wskazane jest, aby uczeń mógł realnie uczestniczyć w procesie przygotowywania i obsługi przyjęcia/imprezy (a nie tylko wykonywać czynności pomocnicze).

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
    Wysoka 49
    37-100 Łańcut
  • tel. (17) 225 32 11 Technikum
    tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć