Odwiedź nas

Lista przedmiotów

WWWNazwaSkrót
angielski rozszerzony ang r
angielski zawodowy ang zaw
bhp bhp
biologia bio
biologia roz bio r
chemia che
działalność gospodarcza w gastronomii dgwgast
działalność recepcji dział rec
edukacja dla bezpieczeństwa edb
ekonomia i prawo w hotelarstwie eipwh
ekonomia i rachunkowość w gastronomii eirwg
fizyka fiz
geografia geo
geografia roz geo roz
gospodarka magazynowa gmag
gzw gzw
historia his
hitoria i społeczeństwo his uz
informatyka inf
j. angielski ang
język niemiecki nie
język polski pol
kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów ksio
logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych lwjg
logistyka w procesach produkcji lwpp
logistyka zaopatrzenia i produkcji lzip
magazyny dystrybucyjne md
magazyny przyprodukcyjne mp
marketing usług hotelarskich muh
matematyka mat
muzyka muz
niemiecki zaw niem zaw
obsługa jednostek zewnętrznych ojz
obsługa konsumenta obsł kons
obsługa menadżerska gastronomii omg
organizacja i ekonomia w gastronomii oiewg
organizacja prac magazynowych opm
organizacja pracy służby pięter org psp
organizacja pracy w hotelarstwie opwh
organizacja produkcji gastronomicznej org pg
pdż pdż
planowanie produkcji i dystrybucji ppid
planowanie przepływu zasobów i informacji ppzii
plastyka pla
podstawy barmaństwa pb
podstawy dietetyki pd
podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego pdph
podstawy hotelarstwa pod hot
podstawy przedsiębiorczości podprz
pracownia gastronomiczna prac gast
pracownia gastronomiczna wyj pgw
pracownia hotelarska prac hot
pracownia menadżerska gastronomii prac men g
pracownia obsługi informatycznej poinf
pracownia obsługi konsumenta pok
pracownia organizacji prac magazynowych popm
pracownia planowania żywienia prac pż
pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej ppżipg
pracownia procesów magazynowych ppm
pracownia usług gastronomicznych pug
procesy transportowe w logistyce ptwl
prowadzenie działalności gastronomicznej pro dz gas
przedsiębiorstwo gastronomiczne prze gastr
przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej plwgr
psychologia pracy kelnera ppk
religia rel
specjalizacja - organizacja usług gastronomicznych s-oug
technika i bezpieczeństwo w gastronomii tibwg
technologia gastronomiczna tech gast
technologia gastronomiczna z towaroznastwem tgztow
technologia sporządzania potraw i napojów tspin
usługi dodatkowe w hotelarstwie udwh
usługi gastronomiczne usł gast
usługi transportowo spedycyjne uts
usługi turystyczne ut
wok wok
wos wos
wych. fizyczne wf
wychowanie do życia w rodzinie wdżwr
wyposażenie i bhp w gastronomii wibhp
zajęcia artystyczne art
zajęcia praktyczne zaj pra
zajęcia praktyczne plus specjalizacja zaj+sp
zajęcia techniczne tec
zapasy i magazynowanie zim
zasady żywienia człowieka zżcz

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
    Wysoka 49
    37-100 Łańcut
  • tel. (17) 225 32 11 Technikum
    tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć