Odwiedź nas

KONKURSY REGULAMIN KLASA 2TK KLASA 2TH KLASA 2 TŻ KLASA 3TH KLASA 3TK KLASA 3TŻiUG KLASA 3TL TERMINARZ PRAKTYK NASZE PRAKTYKI

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE

KONKURSY

Konkurs  MISTRZ W ZAWODZIE

 

Celem konkursu jest:

 • Wykorzystanie i rozwijanie potencjału zawodowego uczniów oraz ich umiejętności praktycznych związanych z wybranym zawodem.
 • Kształtowanie postaw przedsiębiorczych i umiejętności planowania swojej kariery zawodowej.
 • Rozpowszechnianie wiedzy na temat różnych zawodów.
 • Zmobilizowanie młodzieży do działania.

Czas trwania konkursu : październik  – luty

Punktowaniu podlega:

 • Uczestnictwo w konkursach oraz olimpiadach o tematyce zawodowej.
 • Ocena z zajęć praktycznych.
 • Średnia ocena  z  przedmiotów zawodowych.
 • Wyniki testy wewnątrzszkolnego 
 • Wyniki wykonanego zadania praktycznego

 

Rozstrzygnięcie konkursu: kwiecień.

Zwycięzcy konkursu otrzymają tytuł  ”Mistrza w zawodzie” potwierdzony dyplomem oraz nagrody. Zwycięzcy będą typowani w ramach zawodów: technik żywienia, technik hotelarstwa, technik kelner.

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Szkolnego Konkursu „Mistrz w zawodzie”

 

Kryteria punktacji dla poszczególnych etapów konkursu:

 • Uczestnictwo w olimpiadach i konkursach o tematyce zawodowej

         90%-100%      poprawnych odpowiedzi           max  20 pkt

         70%-89%        poprawnych odpowiedzi                    15 pkt

         50%-69%        poprawnych odpowiedzi                    10 pkt

 

 • Ocena z zajęć praktycznych

 

Ocena celująca                                                           20 pkt

Ocena bardzo dobra                                                   18 pkt

Ocena dobra                                                               16 pkt

 

 • Średnia  ocen z 3 wybranych teoretycznych  przedmiotów zawodowych

 

          Ocena celująca                                                           20 pkt

 Ocena bardzo dobra                                                   18 pkt

 Ocena dobra                                                               16 pkt

 

 • Wyniki wewnątrzszkolnego testu

 

90%-100%     poprawnych odpowiedzi           max    20 pkt

70%-89%        poprawnych odpowiedzi                     15 pkt

50%-69%        poprawnych odpowiedzi                     10 pkt

 

 • Wyniki wykonanego zadania praktycznego

 

Zadanie nr 1                                                       max  10 pkt

Zadanie nr 2                                                       max  10 pkt

 

Razem max 100 pkt

 

                                                                       

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć