Terminy egzaminów

EGZAMINY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019

część humanistyczna  - 10 kwietnia 2019r.

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie   godz.9:00
 • z zakresu języka polskiego   godz.11:00

 

część matematyczno-przyrodnicza - 11 kwietnia 2019r.

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych   godz.9:00
 • z zakresu matematyki    godz.11:00

 

język obcy nowożytny - 12 kwietnia 2019r.

 • na poziomie podstawowym   godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym    godz. 11:00

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego: 14 czerwca 2019r.

EGZAMIN MATURALNY 2019

Część pisemna egzaminu:

 • 6 maja  2019r.   godz. 9:00  język polski poziom podstawowy
 • 7 maja  2019r.   godz. 9:00  matematyka poziom podstawowy
 • 8 maja  2019r.   godz. 9:00  język angielski poziom podstawowy, godz. 14.00 język angielski pr
 • 9 maja 2019r.  godz. 9.00    matematyka pr
 • 10 maja  2019r. godz.9:00   biologia pp, pr
 • 15 maja  2019r. godz. 9:00   geografia pp, pr 

 

Część ustna egzaminu:

Egzamin przeprowadzany w szkołach wg ustalonych harmonogramów od dnia 9 maja do dnia 22 maja 2019r.

Termin dodatkowy egzaminu czerwiec 2019r. – harmonogram dostępny na stronie internetowej CKE www.cke.edu.pl

Przekazanie świadectw dojrzałości do szkół - 4 lipca 2019r.

Termin poprawkowy egzaminu:

część pisemna 20 sierpnia 2019r.

część ustna 20-21 sierpnia 2019r.

 

*Na podstawie komunikatu dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2018r.

 

EGZAMIN ZAWODOWY 2019

Egzamin z kwalifikacji zawodowych

sesja styczeń-luty 2019r.

 • Część pisemna                              10 stycznia  2019r. 
 • Część praktyczna  model "d"        9 stycznia  2019r.
   

sesja czerwiec-lipiec 2019r.

 • Część pisemna                             18 czerwca 2019r. 
 • Część praktyczna  model "d"     17 czerwca 2019r.
                                   model "w"    od 21 czerwca do 4 lipca 2019r.


Data wydania świadectw  – 30 sierpnia 2019r.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04 Gimnazjum

Galeria zdjęć