Odwiedź nas

Kierunki

Od 1 września 2019r   prowadzony będzie nabór do szkoły branżowej na kieruinki:

Magazynier-logistyk

Kelner

Cukiernik

Piekarz

Wędliniarz

Kucharz

 

W branżowej szkole I stopnia realizowane będzie kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu szkoły absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tym samym uzyska wykształcenie zasadnicze branżowe. W Zespole Szkół w Wysokiej w zawodach: kucharz, kelner, magazynier - logistyk, piekarz, cukiernik, wędliniarz.

 

Branżowa szkoła II stopnia zostanie uruchomiona od września 2020 roku, dla zawodów które mają kontynuację na poziomie technika. W Zespole Szkół  w Wysokiej w zawodach: kelner, kucharz oraz magazynier - logistyk.

Po ukończeniu szkoły II stopnia i zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

 

Koncepcja nowej branżowej szkoły zakłada, że wiedza i umiejętności zawodowe w równym stopniu jak kształcenie ogólne dadzą możliwość uzyskania wykształcenia na poziomie średnim, a w dalszej kolejności również na poziomie wyższym. Absolwenci liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia otrzymają takie same świadectwo dojrzałości.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
    Wysoka 49
    37-100 Łańcut
  • tel. (17) 225 32 11 Technikum
    tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć