Odwiedź nas

DRODZY ÓSMOKLASIŚCI !

Nadszedł czas na wybór nowej szkoły. Być może jest to pierwsza samodzielna i trudna decyzja, jaką musicie podjąć. Będąc młodą osobą, ciężko jest zadecydować, co chce się robić w życiu. Dlatego chcemy Wam przybliżyć specyfikę kierunków kształcenia jakie oferujemy, aby ten wybór był łatwiejszy.

Nasza szkoła prowadzi kształcenie w branży gastronomiczno-hotelarskiej i logistycznej.

 

Technik usług kelnerskich

Rynek gastronomiczny rozwija się niezwykle dynamicznie, wciąż pojawia się mnóstwo nowych lokali hotelarsko-gastronomicznych. Są to zarówno małe, rodzinne restauracje czy cukiernie, ale też restauracje hotelowe i sieciowe. W każdym z tych miejsc potrzebni   są kelnerzy. Tak więc zapotrzebowanie jest duże, a możliwości pracy wiele.

Kelner lub kelnerka to osoba, która reprezentuje restaurację. To w dużej mierze od niej zależy, jak goście będą wspominać wizytę w lokalu i czy zdecydują się do niego wrócić. Widać więc wyraźnie, że chcąc wykonywać pracę kelnera, trzeba lubić kontakt z ludźmi.

Nauka w szkole przygotowuje do profesjonalnej obsługi gości. Technik usług kelnerskich to wielokierunkowy zawód, gdzie istotna jest fachowa wiedza. Nauczycie się, jak należy dbać o stanowisko pracy, przygotowywać lokal na przyjęcie gości, dopasowywać wystrój pomieszczenia do rodzaju przyjęcia, przyjmować zamówienia, doradzać gościom przy wyborze potraw i odpowiednio je reklamować oraz podawać do stołu. Program nauczania obejmuje również naukę przyrządzania podstawowych potraw i napojów, nakrywania do stołu, naukę obsługi urządzeń niezbędnych w pracy kelnera, jak również zagadnienia związane z zarządzaniem lokalem, marketingiem czy finansami.

Zajęcia ćwiczeniowe i praktyczne realizowane są w nowoczesnej pracowni obsługi  konsumenta. Na poniższych zdjęciach uczniowie przygotowują salę konsumencką do obsługi, nakrywają stoliki, ale też przygotowują śniadania hotelowe, przyrządzają i dekorują kawę, koktajle czy też serwują dania z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu (wózek do flambirowania).

             

 

Technik hotelarstwa

Zawód technik hotelarstwa jest zawodem atrakcyjnym na rynku pracy, gdyż umożliwia pracę wszędzie tam, gdzie istnieje baza noclegowa oraz oferowane są tego typu usługi. Organizatorzy usług hotelarskich znajdują pracę we wszelkiego rodzaju zakładach hotelarskich tj. hotelach, motelach, pensjonatach, domach wycieczkowych. Mogą także znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach żeglugowych, turystycznych. W hotelarstwie można również pracować „ na własny rachunek”, założyć własny pensjonat czy hotel.

Uczniowie   w technikum    hotelarstwa  przygotowują   się   do profesjonalnej   obsługi    gości:   prowadzenia  biura  i bezpośredniej obsługi klienta, organizacji przyjęć, bankietów, imprez sportowo-rekreacyjnych i rozrywkowych, prowadzenia dokumentacji zakładu, organizowania usług hotelarskich i usług dodatkowych, profesjonalnej obsługi komputera i programów branżowych, posługiwania się językiem obcym, obsługą gości w sali konsumenckiej. Przygotowanie zawodowe odbywa  się w pracowniach: hotelarskiej, obsługi konsumenta oraz  lokalnych zakładach hotelarskich.

Technik hotelarstwa jest zawodem o charakterze usługowym, w związku z tym w całym toku nauczania zwraca się szczególną uwagę na kształcenie umiejętności dotyczących prawidłowego zachowania, postawy, nawyków, sposobu reagowania na życzenia klienta hotelowego   oraz  właściwą   obsługę,  odwołując    się     stale     do  zasad etyki  i kultury zawodowej.

Absolwenci kierunku technik hotelarstwa nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Z każdym rokiem przybywa nowych hoteli, pensjonatów, domów wczasowych, kurortów SPA, których oferta trafia do coraz szerszej grupy klientów, a co za tym idzie istnieje potrzeba zatrudniania wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

         

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych 

Kierunek Technik żywienia i usług gastronomicznych kierowany jest  dla ludzi z pasją, którzy chcą profesjonalnie  przygotowywać potrawy i napoje, organizować przyjęcia okolicznościowe oraz wyżywienie dla różnych grup ludności, a także dla osób dbających o zdrowy tryb życia i lubiących przygody ze sztuką kulinarną. Na wykwalifikowanych pracowników czeka duża ilość ofert pracy ze względu na rozwijający się przemysł turystyczno- gastronomiczny.

Ósmoklasisto wybierając i kończąc ten kierunek, będziesz przygotowany do pełnienia takich zadań zawodowych jak: przygotowywanie i dekoracja potraw    oraz   napojów,    stosowania  receptur   gastronomicznych,   układania  i oceny jadłospisów, sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. Ponadto profesjonalnie nauczysz się prowadzenia własnej działalności gospodarczej, imprez okolicznościowych i usług cateringowych, planowania i kalkulowania kosztów produkcji, wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw, planowania i organizowania żywienia zbiorowego oraz żywienia rodziny, urządzania zakładów gastronomicznych. Kształcenie odbywać będziesz w nowocześnie wyposażonych pracowniach:  gastronomicznej,  pracowni    obsługi      konsumenta   oraz    w     renomowanych            zakładach  gastronomicznych.   Po   ukończeniu  kierunku    znajdziesz    zatrudnienie w    restauracjach, barach, kawiarniach,  w  placówkach żywienia zamkniętego jako: szef kuchni,  manager zakładu gastronomicznego, organizator imprez okolicznościowych, mistrz sztuki kulinarnej, pracownik firmy cateringowej, doradca w zakresie prawidłowego żywienia, organizator usług cateringowych, dietetyk.

            

 

Technik logistyk

W dynamicznie rozwijającej się gospodarce europejskiej i polskiej, absolwenci techników o specjalności logistyka     są     bardzo    cennymi   i   poszukiwanymi   kandydatami   na rynku    pracy.   Logistycy są   niezbędni w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, firmach spedycyjnych, transportowych, doradczych oraz placówkach administracyjnych. Miejsc pracy jest wiele. Logistyk to specjalista, którego głównym zadaniem jest „dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, we właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach”. Powinna być to osoba otwarta, łatwo nawiązująca kontakty, dążącą do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji.            Uczeń    w    czasie   kształcenia   zdobywa   niezbędną   wiedzę   techniczną,   prawną,    ekonomiczną  i informatyczną oraz wiadomości z zakresu funkcjonowania rynku krajowego i międzynarodowego. Poszerza swoje umiejętności językowe oraz poznaje specjalistyczne słownictwo branżowe. Nauka w szkole przygotowuje do pracy w wielu obszarach zaczynając od obsługi klientów, zarządzania centrum dystrybucyjnym, organizowania transportu, nadzorowania nad gospodarką magazynową i sprawnego zarządzania przepływem materiałów poprzez planowanie sprzedaży     i prognozowanie popytu, prowadzenie negocjacji cenowych i uzgadnianie warunków dostaw z dostawcami i odbiorcami, aż po planowanie zakupów, czy planowanie produkcji.  W ramach nauki uczniowie odbywają również praktyki zawodowe, mogą też poszerzyć swoje umiejętności kończąc kurs np.  obsługi wózków widłowych.

Zajęcia praktyczne realizowane są w nowoczesnej pracowni logistycznej wyposażonej w sprzęt komputerowy, pakiet programów biurowych oraz projektor multimedialny. Na zdjęciach tych uczniowie poznają zasady obsługi  specjalistycznych programów komputerowych oraz przygotowują dokumentację magazynową. 

Absolwenci mogą być zatrudnieni na  różnych stanowiskach pracy takich jak: logistyk, spedytor, planista produkcji, bądź specjalista ds. zaopatrzenia, planowania zakupów, handlu elektronicznego, systemów informacyjnych, czy też  transportu wewnętrznego.

         

 

 

Technik fotografii i multimediów

Technik fotografii i multimediów to zawód dla ludzi z pasją, rozwijający kreatywne spojrzenie na otaczający nas świat. Jeśli lubisz fotografować, edytować zdjęcia i tworzyć prezentacje multimedialne – z nami zyskasz zawód z przyszłością! W trakcie zajęć, w naszej szkole, poznasz budowę i obsługę sprzętu fotograficznego, budowę lamp studyjnych oraz innych urządzeń wykorzystywanych w pracy fotografa.

Uczęszczając na ten kierunek będziesz miał możliwość zrozumieć techniczne aspekty dotyczące szeroko pojętej fotografii   analogowej    i cyfrowej, poznać   praktyczne   zagadnienia  związane  z  pracą w studio fotograficznym  i plenerze, nauczyć się metod korekty zdjęć i montażu fotograficznego, opanować obsługę sprzętu fotograficznego   i filmowego, poznać jego budowę i zasady funkcjonowania sprzętu.                                                                              Technik fotografii i multimediów ma możliwości zatrudnienia w: studiach i laboratoriach fotograficznych, agencjach reklamowych, firmach świadczących usługi w zakresie wideofilmowania, sklepach internetowych, przemyśle fotooptycznym i optycznym; wydawnictwach idrukarniach, stacjach telewizyjnych i wytwórniach filmowych, branży ślubnej, laboratoriach kryminalistycznych policji, laboratoriach archeologicznych, naukowych, medycznych, archiwach, muzeach, jako pracownik działu promocji w różnego typu firmach, w przemyśle komputerowym i informatycznym.

Kształcenie w zawodzie technik fotografii i  multimediów    przygotowuje    specjalistów z zakresu multimediów   i fotografii, którzy są w stanie sprostać oczekiwaniom, jakie niesie rozwijający się rynek szeroko pojętych usług cyfrowych.

      https://technikum.pl/wp-content/uploads/2017/11/FBN_3108.jpg    

 

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA  (nauka trwa 3-lata)

 

 

Kucharz

Kucharz jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Jeśli lubisz przyrządzać posiłki,  umiesz się odnaleźć               w kuchni i wykorzystywać jej wyposażenie oraz posiadasz wyostrzony zmysł smaku i węchu, to predyspozycje do wykonywania zawodu już masz.

 

Cukiernik

Cukiernik to wymarzony zawód dla osób, których pasją jest wypiekanie ciast i przygotowywanie deserów. Współczesne cukiernie wyposażone są w nowoczesny sprzęt (ubijarki, piece cukiernicze, sprzęt do dekoracji tortów), dlatego też osoba pracująca na tym stanowisku oprócz umiejętności pieczenia ciast i sporządzania deserów z różnych stron świata musi nauczyć się sztuki dekorowania wyrobów cukierniczych

 

Kelner

Kelner  to jeden z najważniejszych zawodów gastronomicznych, który w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność i jest poszukiwany na rynku pracy. Absolwenci tego kierunku poszukiwani są przez pracodawców prowadzących zakłady gastronomiczne.

 

Magazynier-logistyk

Magazynier to osoba zatrudniona w celu prowadzenia magazynu, która wykonuje lub nadzoruje czynności związane działalnością takiego miejsca: przyjmuje, przechowuje i wydaje produkty, materiały i surowce. Uczniowie mogą uzyskać  certyfikat na organizowanym przez szkołę, bezpłatnym  kursie obsługi wózków widłowych w ramach realizowanych projektów, finansowanych z Funduszy Europejskich.

 

 

Co wyróżnia naszą szkołę?                      

 • młodzież podczas wszystkich lat edukacji rozwija swoje umiejętności zawodowe: uczestnicząc w praktykach zawodowych krajowych i zagranicznych, biorąc udział w stażach zawodowych, kursach: baristycznym, kelnerskim, animacji czasu wolego, ma możliwość odbywać ponadprogramowe praktyki na Cyprze, Rodos oraz na promach
 • jesteśmy małą szkołą, w której uczniowie i nauczyciele znają się - dzięki temu panuje u nas miła, przyjazna atmosfera, a nauczycielom  łatwiej jest dostrzec ewentualne problemy młodzieży i im przeciwdziałać
 • ofertę edukacyjną dostosowujemy do zainteresowań uczniów i potrzeb lokalnego rynku pracy,
 • uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę i umiejętności, ale także realizują swoje pasje, 
 • cechuje nas wysoki poziom kształcenia w szkolnictwie zawodowym i jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy z lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi,  u których odbywa się praktyczna nauka zawodu,
 • indywidualizacja w procesie edukacji - pomagamy najsłabszym uczniom w wyrównywaniu szans                          w nauczaniu, a także umożliwiamy rozwój zdolnej młodzieży.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć