Odwiedź nas

KURSY KWALIFIKACYJNE

Nowoczesna forma uzupełniania kwalifikacji zawodowych

                 

Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej zaprasza do  udziału w bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych:

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia dla osób pełnoletnich, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie   w zakresie tej kwalifikacji. Po potwierdzeniu wszystkich kwalifikacji z zakresu danego zawodu, mając wykształcenie średnie można uzyskać tytuł technika. Podział każdego zawodu na kwalifikacje stwarza nowe możliwości, ułatwia przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Jest to elastyczna i wygodna forma kształcenia, dzięki której można wybrać z programu nauczania danego zawodu tylko jedną kwalifikację  uprawniającą do wykonywania konkretnych czynności.

Proponujemy:  kwalifikacje/kursy kwalifikacyjne w systemie zaocznym :

Technik hotelarstwa  422402 

TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji

Technik kelner 513101  

TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich

Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

TG.07  Sporządzanie potraw i napojów 

TG.16  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

Kucharz

TG.07  Sporządzanie potraw i napojów 

Osoba zainteresowana nauką w formie kursowej w wymienionych zawodach może zapisać się na jeden lub dwa poziomy i uzyskać zaświadczenie o posiadaniu dwóch kwalifikacji. Po ukończeniu kursów można znaleźć zatrudnienie w firmach gastronomicznych, hotelach

i biurach turystycznych lub założyć własną firmę. 

Zasady rekrutacji:

 • brak egzaminów wstępnych,
 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
 • kurs zostanie uruchomiony po zebraniu odpowiedniej ilości chętnych

Wymagana dokumentacja przy przyjęciu:

o   oryginał lub odpis świadectwa potwierdzającego stopień wykształcenia,

o   3 zdjęcia,

o   zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

o  podanie,

o   przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości

Absolwenci kkz uzyskują:

 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji
 • dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia

                                                    Postaw na pewny zawód !!

 

Informacje: Sekretariat szkoły: Wysoka 49, 37-100 Łańcut, tel.17 225 32 11, 17 225 59 04 ,

                                       www.zs-wysoka.pl

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć