Odwiedź nas

 • Jabłkowe inspiracje

  "Pieczone są jabłka,

  duszone są jabłka,

  i z jabłek szarlotka,

  i placek i babka"

  Tyle w wierszu Jana Brzechwy, ale to nie wszystko ! Zobaczcie "jabłkowe inspiracje" w wykonaniu uczniów klasy II - Technik hotelarstwa i Technik usług kelnerskich, podczas zajęć zdalnych.Cynamon, goździki, anyż, pieczone jabłuszka..Czyżby zbliżały się swięta ?

 • ZDALNA WYWIADÓWKA

  24.11.2020r.(wtorek) godz.17.00

  klasa I TŻiUG - wychowawca pani Justyna Kiełbowicz

  klasa II TŻiUG/TK - wychowawca pani Berenika Gdula

   

  25.11.2020r. (środa) godz.17.00

  klasa II TH/TK - wychowawca pani Jolanta Zebzda

  klasa II TŻiUG - wychowawca pani Marta Cebulak

  klasa III TH/TK - wychowawca pani Lidia Sękowska

  klas III TŻiUG/TL - wychowawca pani Joanna Kunysz

   

  26.11.2020r (czwartek) godz.17.00

  klasa IV TŻiUG - wychowawca pani Anna Trawka

  klasa IV TH/TL - wychowawca pan Bogusław Karaś

   

  Spotkania odbędą się w aplikacji Teams. Rodziców prosimy o logowanie się na koncie swojego dziecka.

   

  Dyrektor

  Dorota Szmuc

   

 • Kelnerzy i Hotelarze ćwiczą zdalnie do egzaminów zawodowych

  Kelnerzy i Hotelarze nie próżnują, ostro ćwiczą zdalnie pod okiem nauczycieli, aby jak najlepiej przygotować się do zdawania egzaminów. Sporządzanie śniadań, przystawek, zup oraz podawanie idzie im wyśmienicie....

 • Święto Odzyskania Niepodległości

   

  „11 LISTOPADA” - Ludwik Wiszniewski

  Dzisiaj wielka jest rocznica-

  Jedenasty Listopada!...

  Tym, co zmarli za Ojczyznę,

  Hołd dziś cała Polska składa.

  Im to bowiem zawdzięczamy:

  wolność, mowę polską w szkole,

  to, że tylko z ksiąg historii

  poznajemy dziś niewolę.

  Uroczyście biją dzwony,

  w mieście flagi rozwinięto,

  i me serce się raduje,

  że obchodzę Polski święto.

   

  Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada obchodzone było zawsze w naszej szkole bardzo uroczyście. Ten rok z powodu pandemii będzie inny. Nie będzie uroczystej akademii czy wspólnego odsłuchania patriotycznych pieśni i wierszy.

  Jednak tegorocznym aktem oddania hołdu poległym za wolność naszej Ojczyzny było wspólne odśpiewanie online Mazurka Dąbrowskiego w ramach akcji: „Szkoła do hymnu” w dniu 10.11.2020 o godzinie 11.11.

   

  W tym dniu zatrzymajmy się na chwilę - sięgnijmy pamięcią do tamtych dni radości, kiedy Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość i pamiętajmy, że patriotą jest się nie tylko od święta.

   

  Pomogą nam w tym poniższe informacje:

  https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/polskie-drogi-ku-niepodleglosci-wersja-rozszerzona/?fbclid=IwAR0t_NR9gyEx8N-orp3gVSPnPb_EQkJb1c0uHuFwvlBF1gt6fpLVHcvM9mM

 • Dziękujemy... pamiętamy... Społeczność Zespołu Szkół w Wysokiej

 • SZKOŁA DO HYMNU

  Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11.

 • Konkurs plastyczny pt. „MŁODOŚĆ W TRZEŹWOSCI”,

   Pedagog szkolny ogłasza Konkurs  plastyczny pt. „MŁODOŚĆ W TRZEŹWOSCI”, którego celem jest promocja  zachowań wolnych od używek. Prace wykonane w dowolnej technice należy sfotografować, zaopatrzyć danymi autora, a następnie przesłać na adres beataiwinskaklak@gmail.com, bądź dostarczyć do sekretariatu szkoły do 23 XI 2020r. Gwarantujemy atrakcyjne nagrody w formie elektronicznych gadżetów oraz książek, które zakupiono dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  Zachęcamy do aktywnego udziału !!! 

   

   

  REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „MŁODOŚĆ W TRZEŹWOŚCI”
  DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W WYSOKIEJ
   

   

  Postanowienia wstępne:

  1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej
  2. Konkurs ogłoszony zostaje 9 XI 2020 r., a rozstrzygnięty będzie 7 XII 2020 r.
  3. Tematem prac konkursowych jest „Młodość w trzeźwości”, zaś jej celem jest popularyzowanie postaw abstynencji, przeciwdziałanie uzależnieniom od środków psychoaktywnych wśród młodzieży.
  4. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie Zespołu Szkół im. T. Kościuszki
   w Wysokiej
  5. Warunki uczestnictwa w konkursie:

  -  prace konkursowe należy sfotografować przesłać nadres:beataiwinskaklak@gmail.com  opatrzone dopiskiem: „szkolny  konkurs profilaktyczny” do dnia 23 XI 2020 roku, bądź przekazać do sekretariatu,

  - praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice,
  - format pracy nie może być mniejszy niż A3,

  - prace w ramach konkursu muszą być pracami własnymi wcześniej nieopublikowany,

  - każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę,

  - do pracy dołącza pisemną informację, tj: imię i nazwisko autora, klasa, do której uczęszcza, nr tel. bądź mail ucznia.

  1. Jury złożone z nauczycieli: Beata Iwińska-Kłak, Joanna Kunysz, Joanna Cyran, Małgorzata Wiercioch - Sowa spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
  2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, pomysł interpretacji tematu, estetyka pracy
   i oryginalność.
  3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie zdjęć prac plastycznych na stronie szkoły.
  4. Nagrody w formie elektronicznych gadżetów, książek, dyplomów zostaną wręczone na najbliższej szkolnej akademii, bądź przekazane do odebrania w sekretariacie szkoły, jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwalałaby na osobiste ich wręczenie.
  5. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.


  Postanowienia końcowe:

  1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na publikację pracy na stronie internetowej szkoły oraz materiałach ją promujących.
  2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej
   szkoły, tj.:http://www. zs-wysoka.edupage.org
  3. Przekazując zdjęcie pracy na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
  4. Dane uczestników wykorzystywane będą wyłącznie w celach konkursu.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
   b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
   c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
   d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
  1. Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować do Pani Beaty Iwińskiej-Kłak, na adres e-mail: beataiwinskaklak@gmail.com

   

   

   

   

   

 • Integracyjny wyjazd do kina na film „Greenland”

   W dniu 05.10.2020r. klasa II TŻiUG uczestniczyła w integracyjnym wyjeździe do rzeszowskiego kina Helios, by oglądnąć filmowy thriller pt. “Greenland.

  Uczniowie oraz opiekunowie z ogromną uwagą oglądali film, który do samego końca trzymał w napięciu. Po zakończonym seansie udaliśmy się na posiłek oraz spacer po rzeszowskiej Starówce. Na naszej trasie znalazły się między innymi: Ogrody Bernardyńskie, najstarsza ulica miasta – ul. 3 Maja oraz Fontanna Multimedialna.

 • "Jesienne inspiracje na stół"

  Pyszne i piękne dania wymagają równie pięknej oprawy. Jest nim pięknie nakryty stół, który tworzy ciepły klimat rozjaśnia długie ciemne popołudnia. Wystarczy kilka kolorowych liści, gałązek, owoców, świec, dyni, aby stworzyć stół w jesiennej okrywie. Klasa II TŻ w ramach zajęć z pracowni technologii gastronomicznej wyczarowała dla nas bajeczne, kolorowe, jesienne stoły tak abyśmy zaczerpnęli troszkę inspiracji. Przy takich stołach nawet proste dania smakują lepiej….

 • Na zdalnych można się nauczyć!

  Niestety sytuacja zmusiła nas do uczenia się w innych warunkach. Pracownię musieliśmy zamienić na domowe kuchnie. Ale pomimo tego są efekty pracy i realizacja tematów. Tak pracują nasi uczniowie  podczas zdalnego gotowania.

 • „Zdrowie człowieka tkwi od pokoleń w tym co ma w głowie i co na stole” prof. Jan Gawęcki

  Po raz kolejny odbył się w Zespole Szkół w Wysokiej etap szkolny XXV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. W Olimpiadzie wzięli uczniowie klas III i IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. 

  Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół średnich (liceów i techników) problematyką potrzeb pokarmowych człowieka i sposobów ich zaspakajania, wartości odżywczej i prozdrowotnej żywności oraz roli żywienia w zapobieganiu chorobom dietozależnym, a także tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy. 

  Tematyka wiodąca tegorocznej Olimpiady to: Cukrzyca – prewencja i leczenie dietą.

  Najwyższą liczbę punktów zdobyli uczniowie klasy IV TŻiUG- BARTOSZ CEBULA i JAN KOCHMAN, którzy awansowali do etapu okręgowego Olimpiady.

  Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w Olimpiadzie, a zwycięzcom Gratulujemy! 

 • Uwaga- Zdalne nauczanie

   UWAGA

  Od 26.10.2020r. nauczanie zdalne

  pozostaje realizowane według starego podziału godzin obowiązującego od września.  

  Zajęcia praktyczne również odbywają się w formie zdalnej. Bardzo prosimy o dostosowanie się do wytycznych.

  Moc prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 

 • Uwaga

  Konkursu "Mój popisowy deser” zostaje tymczasowo zawieszony. Nowy termin 2 etapu zostanie wyznaczony i podany po odwołaniu zdalnego nauczania.

 • Wyniki I etapu Konkursu "Mój popisowy deser”

  Do pierwszego etapu konkursu "Mój popisowy deser” zgłosiło się 17 osób, które zgodnie z regulaminem oddały receptury swoich deserów.

  Komisja  w składzie:

  Panie:

  Dyrektor szkoły Dorota Szmuc, Joanna Kunysz, Berenika Gdula, wyłoniły 7 osób do drugiego etapu.    

  Wyłonione osoby i ich desery:

  1. Patrycja Drzał 2 TŻiUG - „Gruchotka-pychotka”
  2. Jan Kochman 4 TŻiUG - „Serce warte grzechu”
  3. Dominika Kuśtra 2TŻiUG - „Sernik dyniowy”
  4. Andżelika Wojnowska 3 TŻiUG - „Królewskie marzenie”
  5. Nikodem Uchman 2 TŻiUG - „Deser chia”
  6. Gabriela Kuźniar 2 TŻiUG - „Ciasto czekoladowe z czerwonej fasoli z sosem waniliowym i porzeczkową galaretką”
  7. Kinga Kunysz 1 TŻiUG - „Moje tartoletki”

  Zawalczą one o trzy prestiżowe miejsca na pracowni żywienia.

   

                               II Etap odbędzie się 28.10.2020.

   

  Rozegrany zostanie w dwóch turach:

  1 tura o godz.8.30  

  - Gabriela Kuźniar

  - Dominika Kuśtra

  - Nikodem Uchman

  - Kinga Kunysz

   

  Przerwa: 30-35 minutowa

   

  2 tura o godz.12.00

  - Jan Kochman

  - Andżelika Wojnowska

  - Patrycja Drzał

   

  Uczniowie stawiają się na pracowni pół godziny przed konkursem, obowiązuje kompletna odzież ochronna.

  Wszelkich dodatkowych informacji udziela pani Joanna Cyran.                                             

 • Regulamin - Zdalne nauczanie

  Regulamin pracy Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej w okresie wprowadzenia zdalnej formy kształcenia znajduje się w zakładce Procedury COVID-19

 • ZDALNE NAUCZANIE

  W związku z wprowadzeniem czerwonej strefy w powiecie łańcuckim informuję, że od dnia 19.10.2020 r. (od poniedziałku) szkoła przechodzi na zdalne nauczanie. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującym od 1 września 2020 r. planem lekcji. Wszyscy uczniowie mają obowiązek uczestniczyć               w zajęciach.

                                                                                                                                           

  Dyrektor

                                                                                                       Dorota Szmuc

 • Dzień Edukacji Narodowej

 • Słodkości...... słodkości.......

  Pażdziernik nie rozpieszcza pogodą więc poprawiamy nastrój bajecznymi deserami :) Słodkości wykonane przez uczniów podczas zajęć z Pracowni gastronomicznej :)

 • Pierwsza Środa Miesiąca

  W dniu 7.10.2020r (środa) o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie w ramach Pierwszej Środy Miesiąca.

  Wszystkich zainteresowanych rodziców zapraszamy.

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć