Odwiedź nas

 • „W jesiennych klimatach i nie tylko”

  Przedstawiamy niektóre prace w wykonaniu uczniów klasy III TŻ, II TŻ oraz pierwsze „deserowe” kroki klasy I TŻ. Królowały przystawki, dania główne i pięknie podane desery. Zapewniamy, że było pysznie…I te aromaty świeżych grzybów, pierogów po „Zakopiańsku „z chipsami z jarmużu…Oceńcie sami.

 • OGŁOSZENIE

  KONKURS !!!

  Serdecznie zapraszamy młodzież Zespołu Szkół w Wysokiej do wzięcia udziału w konkursie 

   „Mój popisowy deser”.

  Regulamin konkursu znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły. Szczegółowe informacje można uzyskać od pań: J.Cyran, J. Kiełbowicz.

  W zakładce " Gotujemy i wymieniamy się pomysłami"  jest do pobrania rgulamin konkursu.

  ZAPRASZAMY

   

   

   

   

 • Narodowe czytanie


  Nasza szkoła dołączyła do miejsc, w których czytana była "Balladyna" Juliusza Słowackiego. Uczniowie chętnie wcielili się w role postaci z dramatu wybitnego romantyka. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w inicjatywę Narodowego czytania.

 • WYWIADÓWKA

  OGŁOSZENIE

   

                        Zapraszamy wszystkich rodziców na Spotkanie Wywiadowcze                                 w dniu 24.09.2020r. o godz. 17.00 

   

  - spotkanie z wychowawcami w klasach wg harmonogramu

 • WYSTARTOWALIŚMY!!!

  Po długiej przerwie odbyły się pierwsze zajęcia w naszej pracowni :)  Uczniowie klas  II Technikum Żywienia  wykonali piękne potrawy i desery. Zobaczcie sami.. :) Było pysznie.

 • Konkurs Młodych Cukierników i Pasjonatów” Bace&Play

  W trakcie wakacji nasz uczeń Jan Kochman z klasy IIITŻ brał udział w konkursie Online organizowanym przez „Akademię mistrza” Kruszwica.

  „Konkurs Młodych Cukierników i Pasjonatów” Bace&Play na muffiny odbywał się w dniach 15.07- 27.07.2020. Aby wziąć udział w konkursie należało wpisać komentarz i umieścić zdjęcie wykonanego wyrobu na stronie Fb organizatora. Rozstrzygnięcie miało miejsce 31 lipca. Janek miał dużą  konkurencję. Pomimo, że nie udało się  wywalczyć nagrody gratulujemy uczniowi odwagi i chęci uczestniczenia w konkursie. Każde takie doświadczenie uczy i motywuje do dalszej pracy nad swoimi umiejętnościami.

                                                                                                                                                   Joanna Cyran

 • Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Drodzy uczniowie!

  Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 
  1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

   

        Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

   

      W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłem/am wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. 

   

      Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.  

   

          Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

   

  1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu. 
  2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy. 
  3. Do placówki nie będzie przyjęty uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
  4. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zbędnych  przedmiotów m.in. przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.
  5. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną. 
  6. W uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń jest chory (np. temperatura wysoka) i może zarażać innych, nie będzie on przyjęty, a rodzice zostaną poproszeni 
   o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
  7. W szkole nie obowiązuje nosze maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwwskazań. Sytuacja może ulec zmianie w zależności od sytuacji np. wzrost zachorowań.
  8. Uczeń przychodzący do szkoły zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
  9. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
  10. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
  11. Uczniowie rozbierają się w szatni zachowując reżim sanitarny. Każdy uczeń ma obowiązek zmiany obuwia.
  12. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
  13. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

   

   

      Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

   

   

                                                                                                                           Z poważaniem

    Dyrektor szkoły

   

   

   

  - do wiadomości uczniów

  - do wiadomości Rodziców

   

   

 • Rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

                                      

  W dniu 1 września 2020 roku odbędzie się  uroczyste rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021:

   

  - 8.15 Msza św. w Kościele Parafialnym w Wysokiej,

  - 9.15 spotkanie w klasach z wychowawcami wg. harmonogramu umieszczonego         w szkole.

   

  Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego.

 • Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2020/2021

  Szkolny zestaw podręczników w Technikum w Wysokiej

  w roku szkolnym 2020/2021 znajduje się w zakładce: 

  TECHNIKUM - SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

   

  W nowym roku szkolnym nie będzie kiermaszu książek w bibliotece ze względu na COVID-19. Natomiast można kupić oraz sprzedać podręczniki nowe lub używane       w Łańcucie ul. Piłsudskiego 26 przy wejściu do sklepu Społem od strony parkingu               tel. 517 023 891.

   

 • Ósmoklasisto czekamy na Ciebie. Oferta edukacyjna naszej szkoły

  Podania do szkoły można składać w wersji papierowej lub elektronicznej                    w zakładce

  NABÓR ELEKTRONICZNY

   

  Z A P R A S Z A M Y !!!

 • "WSPOMNIEŃ CZAR" - TARGI EDUKACYJNE

   

  Ósmoklasisto!! Zawody z przyszłością tylko u nas.     Zapraszamy!


 • ŻYCZENIA

  http://przedszkole2.grajewo.pl/wp-content/uploads/2018/06/wakacje-siemianowice-2015-big-300x225.jpg Wszystkim Rodzicom składam najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzę, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.

   Nauczycielom, Pracownikom  i Uczniom życzę bezpiecznych i słonecznych wakacji, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

  Do zobaczenia we wrześniu !

  Dyr. Dorota Szmuc

   

 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

  Serdecznie zapraszam uczniów na zakończenie roku szkolnego 2019/2020, które odbędzie się według nastepującego harmonogramu:

   

  Godzina:                Klasa                             Wychowawca                    

      8.30                  I TŻiUG (5l)                   mgr Marta Cebulak               

      9.15                  I TH/TK  (5l)                  mgr inż. Jolanta Zebzda     

     10.00                 I TŻiUG/TK (4l)             mgr inż. Joanna Niźnik         

     10.45                 II TH/TK                        mgr Lidia Sękowska             

     11.30                 II TŻiUG/TL                   mgr Joanna Kunysz               

     12.15                 III TH/TL                        mgr inż. Bogusław Karaś       

      13.00                III TZiUG                       mgr Anna Trawka                    

   

  Proszę o przestrzeganie obowiązujących procedur i zasad bezpieczeństwa.

   

                                                                               Dyrektor

                                                                                         Dorota Szmuc

   

   

 • REGULAMINY STYPENDIÓW

  Szanowni Państwo

  Przypominam, iż Uchwałą nr XVII/235/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020r. (DZ. URZ. WOJ. 2020.1433) przyjęto Regulamin przyznawania pomocy w ramach "Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczących się w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut", której treść przesyłam w załączeniu.

  Powyższa uchwała przewiduje możliwość uzyskania wsparcia polegającego na pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych pn. "Stypendium Wójta Gminy Łańcut". Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie klas IV-VIII publicznych szkół podstawowych oraz uczniowie publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut, którzy na świadectwie uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:

  - 4,75 w przypadku uczniów klas IV-VIII publicznych szkół podstawowych oraz uczniów publicznych szkół ponadpodstawowych,

  - 4,00 i wykazali się szczegółowymi osiągnięciami : zdobycie tytułu laureata olimpiady, turnieju albo konkursu o zasięgu gminnym i powiatowym lub tytuł finalisty olimpiady, turnieju albo konkursu o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym również o charakterze sportowym i artystycznym.

  Z wnioskiem o przyznanie stypendium występują rodzice (prawni opiekunowie) ucznia bądź pełnoletni uczeń.

  Wójt Gminy Łańcut

  Link -  Regulamin_stypendium_wojta%281%29.pdf

   

  Informuję, że uczniowie mogą otrzymać również stypendium Stowarzyszenia Nasza Gmina Łańcut.

  Prezes Stowarzyszenia

  Link - Regulamin_stowarzyszenia_str.1%282%29.pdf

            str._2.pdf

            WNIOSEK-str._3.pdf

   

 • Konkurs „Twoja JOGA w obiektywie”.

  GRATULACJE!!!

  Serdecznie gratulujemy Andżelice Wojnowskiej – uczennicy klasy II TŻiUG wygranej

  w konkursie szkolnym „Twoja JOGA w obiektywie”.

  Wyróżnienie w konkursie - Miłosz Stryczek (kl. II TŻiUG)

 • Egzamin zawodowy

  Przypominamy uczniom przystępującym do egzaminu zawodowego o obowiązku korzystania podczas egzaminu z  długopisu z czarnym tuszem. Ponadto uczeń okazuje przy wejściu na salę egzaminacyjną legitymację szkolną lub dowód osobisty.

  Podczas egzaminu można korzystać z kalkulatora prostego (w części pisemnej i praktycznej) oraz ołówka i linijki (w części praktycznej).

   

  Procedury egzaminacyjne w związku z pandemią w zakładce: Zdalne nauczanie.

   

   

 • JESTEŚMY NAJLEPSI! SUKCES UCZNIÓW KLASY IV TECHNIKUM ŻYWIENIA

   

   

 • Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej prezentuje film "Przeszłość i teraźniejszość"

  Utwór wykorzystany w filmie: Hope For The Planet (No Choir) (2020) GRÉGOIRE LOURME

 • Harmonogram egzaminów zawodowych

  Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji czerwiec/lipiec 2020 r. znajduje się w zakładce: Organizacja roku szkolnego - Terminy egzaminów.

 • Fotorelacja z konkursu: "Desery kwiatami malowane"

  Konkurs skierowany był do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. Głównym celem konkursu  było  pobudzanie twórczej aktywności kulinarnej wśród młodzieży, propagowanie samodzielnego wykonywania deserów, aktywizowanie młodzieży poprzez rozbudzenie ich inicjatywy i pomysłowości. Konkurs odbywał się w dniach od 25.05 - 1.06.2020r.

  Do konkursu przystąpiły osoby, które dokonały wcześniejszego zgłoszenia a następnie wykonały dowolny deser lub wypiek z wykonaniem dekoracji z kwiatów jadalnych. Uczestnicy wysłali 3 zdjęcia swoich prac według regulaminu konkursu. Ponadto uczestnicy musieli w oryginalny i ciekawy sposób zaprezentować swoje wyroby.

  Ocena prac nie była łatwa. W pierwotnej wersji miały być przydzielone 3 pierwsze miejsca. Liczne nadesłane prace były na wysokim poziomie i Jury wyłoniło laureatów, a także przyznało wyróżnienia. Poniżej kilka fotografii. Więcej zdjęć znajduje sie w galerii. Zapraszamy do oglądania:)

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć