Odwiedź nas

KONKURSY REGULAMIN KLASA 2TK KLASA 2TH KLASA 2 TŻ KLASA 3TH KLASA 3TK KLASA 3TŻiUG KLASA 3TL TERMINARZ PRAKTYK NASZE PRAKTYKI

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE

KLASA 2TH

 

Program

nauczania praktyki zawodowej w kl. II

technik hotelarstwa

symbol 422402

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji                                        - 160 godz.

1. Rezerwacja usług hotelarskich

2. Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających

 1. Organizacja pracy w obiekcie hotelarskim

 

 1. Poznawanie struktury organizacyjno-prawnej hotelu.
 2. Stosowanie zarządzeń, regulaminów, instrukcji.
 3. Przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
 4. Stosowanie procedur postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia gości, ataku terrorystycznego.
 5. Poznawanie zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy.
 6. Stosowanie zasad współpracy w zespole.

 

 1. Praca w recepcji

 

 1. Organizacja stanowiska pracy.
 2. Komunikowanie się i nawiązywanie kontaktów z gośćmi.
 3. Wykonywanie czynności związanych z kompleksową obsługą gości.
 4. Realizowanie usług dodatkowych zgodnie z zapotrzebowaniem gości.
 5. Obsługiwanie urządzeń technicznych.
 6. Prowadzenie dokumentacji  w procedurach check-in i check-out;
 7. Promowanie usług hotelarskich.
 8. Stosowanie kodeksu etyki zawodowej.

 

 1. Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających

 

 1. Porządkowanie  danych  rezerwacyjnych według zakresu zamówionych usług.
 2. Przygotowywanie  danych dotyczących  zarezerwowanych usług dla pozostałych działów obiektu hotelarskiego.
 3. Przekazywanie określonych  zasobów  informacji gościom.
 4.  Tworzenie bazy danych o gościach hotelowych.
 5. Pozyskiwanie informacji z różnych źródeł.

 

Planowane zadania (ćwiczenia)

Kompleksowa obsługa gości w recepcji hotelu.

Na początku realizacji praktyki zawodowej uczniowie powinni być zapoznani z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami ochrony przeciwpożarowej. Powinni być uświadomieni o skutkach nieprzestrzegania przepisów. Podczas odbywania praktyki przez okres 4 tygodnie  uczniowie powinni doskonalić umiejętności praktyczne, które są niezbędne w zawodzie technik hotelarstwa. Uczniowie powinni obserwować czynności zawodowe pracowników recepcji, potem wykonywać zadania zawodowe pod kierunkiem instruktora a następnie samodzielnie realizować powierzone im zadania w recepcji.

Warunki osiągania efektów kształcenia

Podczas praktyki zawodowej uczniowie powinni doskonalić umiejętności z zakresu:

- organizacji pracy recepcji,

- planowania, rezerwacji i realizacji usług w recepcji,

- wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji,

- rozliczania kosztów pobytu gości,

- prowadzenia dokumentacji dotyczącej planowania i realizacji usług w recepcji,

- wykorzystywania programów komputerowych stosowanych w recepcji hotelowej.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć