Odwiedź nas

KONKURSY REGULAMIN KLASA 2TK KLASA 2TH KLASA 2 TŻ KLASA 3TH KLASA 3TK KLASA 3TŻiUG KLASA 3TL TERMINARZ PRAKTYK NASZE PRAKTYKI

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE

KLASA 3TH

PROGRAM NAUCZANIA

PRAKTYKA ZAWODOWA  TECHNIK HOTELARSTWA: 422402

 

TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – 160 godz.

I.  Utrzymanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych                                                                                               II. Przygotowanie i podawanie śniadań 
III.  Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie                       

 

I.  Utrzymanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych 

 1. Organizacja stanowiska pracy
 2. Systemy pracy.
 3. Rodzaje sprzątania. Sprzęt i środki utrzymania czystości.
 4. Techniki sprzątania jednostek mieszkalnych z zastosowaniem procedur.
 5. Obsługa urządzeń i sprzętu do utrzymania czystości.
 6. Dbanie o rzeczy gościa i mienie obiektu zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi standardami.
 7. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
 8. Współpraca służby pięter z innymi działami obiektu.
 9. Procedury postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości oraz z rzeczami znalezionymi na terenie obiektu.

 

II.   Przygotowanie i podawanie

 1. Przygotowanie sali konsumenckiej do przyjęcia gości.
 2. Rodzaje śniadań.
 3. Jadłospisy dotyczące śniadań dostosowane do potrzeb gości.
 4. System HACCP, zasada GHP w gastronomii hotelowej.
 5. Techniki obsługi gości.
 6. Zasady przygotowywania  i podawania potraw oraz napojów w zakresie śniadań.
 7. Karty menu dostosowane do potrzeb gości.
 8. Techniki podawania śniadań.
 9. Systemy rozliczeń kelnerskich.
 10. Dokumentacja w gastronomii

 

III.  Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie                       

 1. Potrzeby i oczekiwania gości hotelowych.
 2. Oferta usług dodatkowych i specjalnych.
 3. Dokumentacja dotycząca realizacji usług.
 4. Czynniki szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka występujące w środowisku pracy obiektu świadczącego usługi hotelarskie.
 5. Zasady ergonomii na stanowiskach pracy w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
 6. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowiskach pracy w obiektach hotelarskich.
 7. Oferta usług dodatkowych i specjalnych.
 8. Dokumentacja dotycząca realizacji usług.

 

Planowane zadania (ćwiczenia)

Struktura organizacyjna hotelu  i zadania poszczególnych pionów hotelowych: służby pięter, gastronomii, organizacji usług dodatkowych. W trakcie realizacji praktyki zawodowej uczniowie powinni być zapoznani z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami ochrony przeciwpożarowej. Powinni być uświadomieni o skutkach nieprzestrzegania przepisów. Podczas odbywania praktyki uczniowie powinni doskonalić umiejętności praktyczne, które są niezbędne w zawodzie technik hotelarstwa. Uczniowie powinni obserwować czynności zawodowe pracowników służby pięter, gastronomii hotelowej i działu, / komórki / stanowiska pracy, który organizuje  usługi dodatkowe w obiekcie. Potem uczniowie powinni wykonywać zadania zawodowe pod kierunkiem instruktora a następnie samodzielnie realizować powierzone im zadania.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

 Praktyki powinny odbywać się w podmiotach świadczących usługi hotelarskie lub innych podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla  zawodu technik hotelarstwa.

Podczas praktyki zawodowej uczniowie powinni doskonalić umiejętności z zakresu:

- organizacji pracy w dziale służby pięter, gastronomii i dziale organizacji usług dodatkowych,

- planowania, rezerwacji i realizacji usług w dziale służby pięter, gastronomii i dziale organizacji usług dodatkowych,

- wykonywania prac związanych z obsługą gości w dziale służby pięter, gastronomii i dziale organizacji usług dodatkowych,

- rozliczania kosztów  związanych z realizacją usług w dziale służby pięter, gastronomii i dziale organizacji usług dodatkowych,

- prowadzenia dokumentacji dotyczącej utrzymania czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych, przygotowania i podawania śniadań, organizacji usług dodatkowych w obiekcie,

- wykorzystywania programów komputerowych stosowanych w  służbie pięter, gastronomii oraz podczas organizacji usług dodatkowych w hotelu.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć