Odwiedź nas

KONKURSY REGULAMIN KLASA 2TK KLASA 2TH KLASA 2 TŻ KLASA 3TH KLASA 3TK KLASA 3TŻiUG KLASA 3TL TERMINARZ PRAKTYK NASZE PRAKTYKI

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE

KLASA 3TŻiUG

Program  praktyki zawodowej w kl. III

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

symbol 343404

  HGT.02.  Przygotowanie i wydawanie dań
  HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 1.  Bezpieczeństwo i organizacja pracy w zakładzie gastronomicznym

 

  Poznanie struktury organizacyjnej zakładu gastronomicznego. Analizowanie form    

  działalności zakładu i zakresu produkcji. Stosowanie regulaminów i zarządzeń

  obowiązujących   w placówce żywienia. Przestrzeganie zasad estetyki i kultury zawodu.   

   Przestrzeganie   przepisów sanitarno-epidemiologicznych, bezpieczeństwa i higieny    

   pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 

 1. Czynności związane z produkcją gastronomiczną

 

Ocenianie jakości surowców. Wyposażenie stanowiska pracy oraz utrzymanie go w odpowiednim stanie. Dobieranie surowców do produkcji potraw i napojów. Dobieranie      i stosowanie maszyn i urządzeń do produkcji. Obsługiwanie i konserwacja maszyn i urządzeń do obróbki mechanicznej surowca. Obsługiwanie i konserwacja sprzętu do obróbki termicznej. Sporządzanie potraw i napojów z zastosowaniem odpowiednich metod i technik. Ocenianie jakości potraw. Stosowanie obowiązujących w gastronomii systemów zapewnienia jakości. Wydawanie potraw i napojów. Organizowanie i wykonywanie pracy w zmywalni naczyń stołowych i kuchennych.

 

 1. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych

 

Określanie zasady planowania usług. 

Zastosowanie programów  komputerowych  do planowania usług.

Rozróżnianie metod i technik  obsługi konsumentów.

Dobór metod  obsługi do świadczonych usług gastronomicznych.

Zastosowanie  różnorodnych metod  obsługi klientów.

Prowadzenie sprzedaży  usług gastronomicznych.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć