Odwiedź nas

KONKURSY REGULAMIN KLASA 2TK KLASA 2TH KLASA 2 TŻ KLASA 3TH KLASA 3TK KLASA 3TŻiUG KLASA 3TL TERMINARZ PRAKTYK NASZE PRAKTYKI

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE

KLASA 3TL

PROGRAM  NAUCZANIA 

PRAKTYKA ZAWODOWA  TECHNIK LOGISTYK: 333107

 

  AU.22. Obsługa magazynów

  AU.32. Organizacja transportu

 

                                                                                                                                                                                160 godz.

 

Bhp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka

-        Zasady BHP.

-        Zasady ochrony przeciwpożarowej.

-        Zasady ochrony środowiska.

-        Zasady ergonomii.

-        Zadania i uprawnienia instytucji.

-        Instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy.

-        Instytucje i służby działające w zakresie ochrony środowiska.

-        Prawa i obowiązki pracownika w zakresie bhp

-        Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

-        Czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w środowisku pracy logistyka

-        Ergonomia na stanowisku pracy

-        Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

-        Przepisy prawa dotyczące bhp

-        Przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

-        Pierwsza pomoc

 

 Podstawy prowadzenia działalności logistycznej

-        Podstawowe pojęcia związane z gospodarką rynkową.

-        Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych.

-        Prawo podatkowe.

-        Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej.

-        Łańcuch logistyczny.

-        Zintegrowany łańcuch dostaw.

-        Zasady prowadzenia dokumentacji biurowej.

-        Urządzenia biurowe.

-        Branżowe programy komputerowe.

-        Marketing mix.

-        Ekonomika przedsiębiorstw.

-        Oprogramowanie komputerowe w pracy biurowej.

-        Korespondencja służbowa.

-        Organizacja spotkań służbowych.

-        Kultura zawodu

-        Urządzenia techniki biurowej.

-        Przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych.

-        Archiwizacja dokumentów.

 

Procesy transportowe i magazynowe

-        Budynki i budowle magazynowe.

-        Podstawowe i uzupełniające usługi magazynowe.

-        Wyposażenie magazynu podstawowe i pomocnicze.

-        Rozmieszczanie zapasów w magazynie.

-        Odpowiedzialność pracowników magazynu

-        Kanały dystrybucji.

-        Zasady współpracy w kanale dystrybucji.

-        Zasady lokalizowania centrum dystrybucji.

-        Najważniejsze centra dystrybucji w kraju i za granicą.

-        Dokumenty procesów dystrybucji.

-        Zasady przepływu dokumentacji.

-        Zasady sporządzania i przechowywania dokumentacji.

-        Środki transportu.

-        Przewozy ładunków specjalnych i niebezpiecznych.

-        Urządzenia przeładunkowe i manipulacyjne.

-        Systemy monitorowania i rejestrowania ładunków.

-        Wykorzystanie map drogowych i szlaków komunikacyjnych, rozkładów jazdy przewozów regularnych.

-        Zasady doboru środków technicznych do wykonania procesów transportowych.

-        Międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych.

-        Oznaczenia przewożonych ładunków.

-        Regulacje prawne dotyczące przepływu, przechowywania i ochrony informacji.

-        Zasady gospodarki odpadami.

-        Zasady sporządzania dokumentów w jednostkach gospodarczych.

-        Przepisy i zasady dotyczące organizacji transportu pasażerskiego.

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
    Wysoka 49
    37-100 Łańcut
  • tel. (17) 225 32 11 Technikum
    tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć