Odwiedź nas

Kierunki kształcenia

          TECHNIK PRZEMYSŁU MODY       

  A.71   Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
      A.74   Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Technik przemysłu mody projektuje odzież oraz nadzoruje produkcję odzieży.  Kontroluje również jakość materiałów oraz ich dobór.

W naszej szkole nauczysz się:

 • Projektować  nowe wzory i kolekcje odzieży
 • Opracowywać dokumentację techniczno-technologiczną oraz dobierać materiały i dodatki
 • Obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane podczas produkcji
 • Organizować i nadzorować procesy wytwarzania odzieży
 • Samodzielnie prowadzić firmę usług krawieckich

Możesz pracować  jako:

 • projektant mody-konstruktor odzieży, stylista,  kierownik  produkcji odzieży, organizator pokazów mody, krawiec

Obecnie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów branży odzieżowej, warto więc wybrać  ten kierunek kształcenia.

 

                 TECHNIK LOGISTYK                   

A.30 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji 
w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
A.31 - Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32 - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji 
w jednostkach organizacyjnych

Technik logistyk, to propozycja dla uczniów poszukujących ciekawego, nowatorskiego kierunku nauczania – kierunku gwarantującego pracę dzięki wszechstronności kształcenia

Technik logistyk:

 • negocjuje ceny
 • przygotowuje towary do dystrybucji
 • zarządza zapasami
 • organizuje łańcuchy dostaw transportowych
 • zarządza przestrzenia magazynową
 • współpracuje z kontrahentami z całego świata 
  Logistycy to specjaliści do spraw: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania produkcji, handlu elektronicznego, gospodarki magazynowej, spedycji, zarządzania centrum dystrybucyjnym.

Każda firma posiada dział logistyki, stale wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.

 

                             KELNER                            

T.09 - Wykonywanie usług kelnerskich
T.10 - Organizacja usług gastronomicznych

Uczymy się:

 • obsługiwania gości
 • projektowania i aranżacji sal konsumenckich
 • sporządzania i wykańczania dań przygotowanych bezpośrednio w Sali konsumenckiej
 • nakrywania stołów i obsługi wszelkiego rodzaju przyjęć okolicznościowych

Jako absolwent tego kierunku możesz być zatrudniony w placówkach prowadzących działalność gastronomiczną m.in. restauracjach, pensjonatach, domach wczasowych a także hotelach, klubach,barach

 

            TECHNIK HOTELARSTWA                

T.11 - Planowanie i realizacja usług w recepcji
T.12 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi w hotelarstwie

Uczymy się:

 • fachowej i kompleksowej obsługi kongresów, zjazdów, targów
 • organizowania usług turystyczno-rekreacyjnych
 • prowadzenia korespondencji w języku polskim i angielskim
 • obsługiwania nowoczesnego sprzętu biurowego

Technik hotelarstwa może podjąć pracę w obiektach bazy noclegowej takich jak: hotele, motele, pensjonaty, uzdrowiska, schroniska oraz ruchomej bazie promowej, kolejowej i lotniczej

 

 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH   

T.06 - Sporządzanie potraw i napojów
T.15 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Uczymy się:

 • planować i organizować żywienie zbiorowe oraz żywienie rodziny
 • urządzać zakłady gastronomiczne
 • umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie  z zasadami racjonalnego żywienia
 • poznajemy sposoby estetycznego podawania posiłków ora prawidłowej obsługi konsumenta

Jako absolwent tego kierunku kształcenia będziesz wszechstronnie przygotowany do wymagań pracodawców oraz klientów. Możesz znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych np. restauracjach, kawiarniach, stołówkach bądź prowadzić własną działalność gospodarczą.

 • Magazynier-logistyk  NOWY KIERUNEK
 • Cukiernik
 • Piekarz
 • Wędliniarz
 • Kucharz

 

Od 1 września 2017r  po raz  pierwszy prowadzony będzie nabór do szkoły branżowej.

W branżowej szkole I stopnia realizowane będzie kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu szkoły absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tym samym uzyska wykształcenie zasadnicze branżowe. W Zespole Szkół w Wysokiej w zawodach: kucharz, magazynier - logistyk, piekarz, cukiernik, wędliniarz.

Branżowa szkoła II stopnia zostanie uruchomiona od września 2020 roku, dla zawodów które mają kontynuację na poziomie technika. W Zespole Szkół  w Wysokiej w zawodach: kucharz oraz magazynier - logistyk.
Po ukończeniu szkoły II stopnia i zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

Koncepcja nowej branżowej szkoły zakłada, że wiedza i umiejętności zawodowe w równym stopniu jak kształcenie ogólne dadzą możliwość uzyskania wykształcenia na poziomie średnim, a w dalszej kolejności również na poziomie wyższym. Absolwenci liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia otrzymają takie same świadectwo dojrzałości.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć