Odwiedź nas

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

Charakterystyka

1. Technik przemysłu mody to  zawód związany z projektowaniem i stylizacją ubiorów, doborem  tkanin i dodatków uwzględniając aktualne trendy mody, przeznaczeniem wyrobu oraz jego właściwościami użytkowymi. Absolwenci tego zawodu  zdobędą umiejętność obsługi maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych. Poznają zasady konstrukcji i modelowania form odzieży, opracowania dokumentacji wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz projektowania procesu produkcyjnego. Nauczą się obsługi programów komputerowych dotyczących projektowania   i przygotowania procesu produkcyjnego. Poznają zasady działania firmy odzieżowej, tworzenia własnych kolekcji, prezentacji podczas pokazów mody organizowanych przez szkołę.

2. Informacje dodatkowe

 • zajęcia dla uczniów w ramach szkolnego koła komputerowego  projektowania odzieży,
 • wyjazdy na targi branżowe,
 • szkolne pokazy mody,
 • projekty w ramach programów z Unii Europejskiej,
 • atrakcyjne praktyki zawodowe.


3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

         Kwalifikacja 1:

             A71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

        Kwalifikacja 2:

             A.74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent  szkoły kształcącej w zawodzie technik przemysłu mody będzie przygotowany do    wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • projektowania wyrobów odzieżowych,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych,
 • wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • prowadzenia działań związanych z marketingiem mody.


5. Technik przemysłu mody znajdzie zatrudnienie w  zakładach przemysłowych wytwarzających odzież przy jej produkcji jako:

 • projektant mody – konstruktor odzieży, stylista, kierownik produkcji odzieży, organizator  pokazów mody, krawiec,
 • przedstawiciel zakładu do kontraktacji wyrobów odzieżowych,
 • koordynator ślubny,
 • manager zakładu odzieżowego.

 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada pracownię projektowania i modelowania odzieży oraz pracownie technologiczną. W warsztatach szkolnych zorganizowano stanowiska do szycia ręcznego, prasowania oraz montażu wyrobów gotowych. Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, oraz w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć