Odwiedź nas

TECHNIK LOGISTYK

Charakterystyka

Technik logistyk to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, w którym pracownik organizuje i monitoruje przepływy zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania i transportu oraz przepływy  w jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Absolwenci tego zawodu są poszukiwani przez przedsiębiorstwa handlowe, logistyczne i spedycyjne.

1.Informacje dodatkowe

Szkoła realizuje liczne projekty finansowane z funduszy europejskich. Obecnie w ramach  projektu „Dobry zawód – lepsza przyszłość”   uczniowie    odbywają płatne, miesięczne staże w firmach logistycznych  w regionie oraz mogą uzyskać  certyfikat na organizowanym przez szkołę, bezpłatnym  kursie obsługi wózków widłowych.

Szkoła współpracuje z firmą Transsped w zakresie kształcenia praktycznego uczniów,  wycieczek dydaktycznych oraz staży uczniowskich.
Uczniowie realizują w zakresie rozszerzonym przedmioty: geografia i język angielski.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1:

SPL.01. Obsługa magazynów

Kwalifikacja 2:

SPL.04. Organizacja transportu

3. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych    w zakresie:

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym
 • w łańcuchach dostaw
 • zarządzania zapasami
 • obsługi magazynów, prowadzenia dokumentacji magazynowej
 • zarządzania gospodarką odpadami
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych  i spedycyjnych
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznych w jednostkach gospodarczych      i administracyjnych
 • negocjacji cen
 • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu.

4. Technik logistyk  znajdzie zatrudnienie w  firmach  logistycznych, przewozowych, spedycyjnych oraz transportowych.
Absolwent może również  kontynuować naukę na studiach wyższych.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Szkoła posiada pracownię logistyczną wyposażoną w: stanowiska komputerowe z drukarką, skanerem,   pakiet programów biurowych, projektor multimedialny a także  programy specjalistyczne do obsługi   procesów magazynowych.     

Wszystkie komputery podłączone są do sieci lokalnej z dostępem do Internetu.

*materiały filmowe zamieszczone w prezentacji wykorzystano z zasobów portalu www.doradztwo.ore.edu.pl

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć