SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Charakterystyka

1. Wędliniarz dokonuje przerobu mięsa i podrobów na wędliny, wędzonki i wyroby wędliniarskie zgodnie                 z wymogami procesu technologicznego , przy użyciu maszyn i urządzeń. Szacuje zapotrzebowanie na surowce, przyprawy i materiały pomocnicze  na podstawie norm i procedur. Stosuje nowoczesne technik pakowania wyrobów wędliniarskich oraz ich przechowywania.

Jeśli:

 • interesujesz się żywnością
 • myślisz o podjęciu nauki w szkole zawodowej
 • chciałbyś prowadzić własną działalność gospodarczą
 • chcesz rozwijać zainteresowania związane z przemysłem mięsnym

podejmij naukę w Branżowej Szkole I stopnia w zawodzie wędliniarz w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej.

2. Informacje dodatkowe

Szkoła organizuje:

kursy, np. kurs barmański, baristy, kelnerski w ramach projektu „Dobry zawód – lepsza przyszłość”,
pokazy mistrzów kuchni: np. Grzegorza Olejarki,
zajęcia w ramach kółka gastronomicznego.
Dzięki temu nauczysz się: łączyć kreatywność z wiedzą z zakresu nowych technik oraz będziesz miał możliwość poszerzenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Egzamin z kwalifikacji SPC.04 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych odbywa się w trzeciej klasie. Po zdanym egzaminie oraz ukończeniu szkoły otrzymasz dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: wędliniarz.

 

Możesz  kontynuować naukę w Szkole Branżowej II Stopnia, w której możesz uzyskać potwierdzenie kwalifikacji  SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych i otrzymać dyplom                      w zawodzie Technik technologii żywności.

Ukończenie Branżowej Szkoły II Stopnia umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1:

SPC.04.  Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie wędliniarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych           w zakresie:

 • dokonywania rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawania mięsa;
 • magazynowania i przygotowywania mięsa do dystrybucji,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa,
 • wykonywania prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych,
 • magazynowania i przygotowywania przetworów mięsnych i tłuszczowych    do dystrybucji,
 • rozpoznawania cechy ras i typów, użytkowych zwierząt rzeźnych oraz ich klasyfikowania i określania rodzajów mięsa i przetworów mięsnych,
 • wykorzystywania receptury wędlin,
 • nowoczesnych techniki pakowania wyrobów wędliniarskich oraz ich przechowywania,
 • zasady uboju zwierząt oraz rozbiórki poubojowej,
 • wędlin i wyrobów występujących w kuchni polskiej i kuchniach innych narodów,
 • prowadzenia własnego zakładu przetwórstwa mięsnego

 

5. Wędliniarz znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach mięsnych (masarniach, ubojniach)
 • hipermarkety posiadające własny dział rozbioru mięsa i produkcji wędlin,
 • punkty zbytu mięsa i jego przetworów,
 • może także prowadzić własną firmę przetwórstwa mięsa.

 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zawód wędliniarza można zdobyć w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół  im. Tadeusza Kościuszki                    w Wysokiej. Uczniowie  szkoły umiejętności zawodowe zdobywają w systemie kształcenia dualnego, czyli nie tylko na zajęciach lekcyjnych,   ale również w czasie praktyk, odbywanych w zakładach przetwórstwa mięsnego. Dodatkowe praktyki zagraniczne, których odbycie proponuje się uczniom, pozwalają im na zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych i językowych.

*materiały filmowe zamieszczone w prezentacji wykorzystano z zasobów portalu www.doradztwo.ore.edu.pl

  

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04 Gimnazjum

Galeria zdjęć