Odwiedź nas

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA MAGAZYNIER-LOGISTYK

Charakterystyka

1. Magazynier - to osoba zatrudniona w celu prowadzenia magazynu, która wykonuje lub nadzoruje czynności związane działalnością takiego miejsca; przyjmuje, przechowuje i wydaje produkty, materiały i surowce.

Magazynier może pracować w magazynie handlowym bądź przemysłowym. Do jego zadań należy kontrola jakości          i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego, rozmieszczanie towarów w magazynie, dokonywanie na bieżąco inwentaryzacji towaru. Magazynier musi dbać o towar, który znajduje się pod jego opieką i chronić go przed pożarem, kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, zepsuciem i zniszczeniem. Powinien także pilnować terminów przechowywania           i utrzymywać czystość w pomieszczeniach magazynowych.

 

2. Informacje dodatkowe:

Uczniowie mogą uzyskać  certyfikat na organizowanym przez szkołę, bezpłatnym  kursie obsługi wózków widłowych         w ramach realizowanych projektów, finansowanych z Funduszy Europejskich.

Szkoła współpracuje z firmą Transsped w zakresie kształcenia praktycznego uczniów,  wycieczek dydaktycznych.

Absolwent tego kierunku kształcenia może dodatkowo uzyskać kwalifikację SPL.04 Organizacja transportu i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk, jeżeli uzyska wykształcenie średnie lub średnie branżowe w Szkole Branżowej II Stopnia.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Kwalifikacja K1:

SPL.01  Obsługa magazynów

 

4.  Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący Szkołę Branżową I Stopnia w zawodnie  magazynier – logistyk  jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie :

 • przyjmowania i wydawania towarów z magazynu,
 • przechowywania towarów,
 • ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie,
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej.

 

5. Magazynier znajdzie zatrudnienie w firmach:

 • logistycznych,
 • przewozowych,
 • spedycyjnych,
 • oraz magazynach, składach materiałów czy obiektach magazynowych.

Zawód magazynier - logistyk daje bardzo duże możliwości zatrudnienia na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Wykwalifikowani pracownicy w tym zawodzie są bardzo poszukiwani przez pracodawców.

 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Szkoła posiada pracownię logistyczną wyposażoną w: stanowiska komputerowe z drukarką, skanerem, pakiet programów biurowych, projektor multimedialny a także programy specjalistyczne do obsługi procesów magazynowych.                

Wszystkie komputery podłączone są do sieci lokalnej z dostępem do Internetu.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć