Odwiedź nas

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA CUKIERNIK

Charakterystyka

1. Cukiernik to wymarzony zawód dla osób, których pasją jest wypiekanie ciast i przygotowywanie deserów. Współczesne cukiernie wyposażone są w nowoczesny sprzęt (ubijarki, piece cukiernicze, sprzęt do dekoracji tortów angielskich i in.), dlatego też osoba pracująca na tym stanowisku oprócz umiejętności pieczenia ciast
i sporządzania deserów z różnych stron świata musi nauczyć się sztuki dekorowania wyrobów cukierniczych, posiadać wiedzę z zakresu obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji cukierniczej, a także znać zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, aby w przyszłości samemu móc zarządzać własną cukiernią. Poza kwalifikacjami zawodowymi cukiernik musi posiadać również niezbędne kompetencje takie jak kreatywność, praca w grupie, konsekwencja w dążeniu do założonego celu.

Zawód cukiernika możesz zdobyć, ucząc się w 3-letniej Szkole Branżowej I stopnia w Zespole Szkół   im. T. Kościuszki w Wysokiej.

2.Informacja dodatkowe
Szkoła organizuje:

 • kursy, np. kurs barmański, baristy, kelnerski w ramach projektu „Dobry zawód – lepsza przyszłość”,
 • pokazy mistrzów kuchni, np. Grzegorza Olejarki,
 • zajęcia w ramach kółka gastronomicznego.

Dzięki temu nauczysz się: łączyć kreatywność z wiedzą z zakresu nowych technik cukierniczych.

Egzamin z kwalifikacji SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych odbywa się w klasie trzeciej. Po zdanym egzaminie oraz ukończeniu szkoły  otrzymasz dyplom  potwierdzający uzyskanie  kwalifikacji w zawodzie: cukiernik.

 

Możesz kontynuować naukę w  Branżowej Szkole II Stopnia.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły II Stopnia  możesz uzyskać tytuł Technika technologii żywności  zdając egzamin potwierdzający kwalifikację SPC.07 Organizacja  i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Ukończenie Branżowej Szkoły II Stopnia umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego.

Cukiernik jest to zawód, cieszący się dużym zapotrzebowaniem na rynku pracy, oraz daje on podstawę do dalszego kształcenia i uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji, przydatnych na rynku pracy.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1:

        SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie cukiernik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych                   w zakresie:

  • doboru surowców w celu wytwarzania produktów i półproduktów cukierniczych,
  • sporządzania półproduktów cukierniczych,
  • sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych,
  • pieczenia ciast i sporządzania deserów z różnych stron świata,
  • dekorowania wyrobów cukierniczych,
  • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji cukierniczej, 
  • zasad  podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

5. Cukiernik znajdzie zatrudnienie:

 • w zakładach cukierniczych produkujących wyroby karmelowe, czekoladowe, pieczywo cukiernicze trwałe,
 • w zakładach produkujących wyroby ciastkarskie,
 • w zakładach gastronomicznych produkujących ciasta, lody i desery,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zawód cukiernika można zdobyć w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół   im. Tadeusza Kościuszki                      w Wysokiej. Uczniowie  szkoły umiejętności zawodowe zdobywają w systemie kształcenia dualnego, czyli nie tylko na zajęciach lekcyjnych, ale również    w czasie praktyk, odbywanych w cukierniach. Praktyki zagraniczne, których odbycie proponuje się uczniom, pozwalają im na zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych  i językowych podczas pracy w deserowniach renomowanych hoteli, m. in.  na promach oraz w Grecji. 

 

*materiały filmowe zamieszczone w prezentacji wykorzystano z zasobów portalu www.doradztwo.ore.edu.pl

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć