Odwiedź nas

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA PIEKARZ

Charakterystyka

1. Piekarz jest osobą odpowiedzialną za organizację procesu i wykonawstwo wypieku chleba oraz – coraz częściej – za produkcję galanterii piekarskiej, np. rogali, chałek, bułek słodkich i drożdżówek. Podstawowym zadaniem piekarza jest wyprodukowanie pieczywa o jakości oczekiwanej przez klientów. Odpowiada on za właściwe przygotowanie mieszanek mąk i dodatków. Do obowiązków piekarza należy też przygotowanie ciast zgodnie z recepturą, prowadzenie ich fermentacji z zachowaniem wszystkich parametrów technologicznych, następnie dzielenie i kształtowanie ręczne lub mechaniczne kęsów ciasta. Rozrost końcowy uformowanego ciasta odbywa się w komorach rozrostowych lub  w pomieszczeniach piekarni. Wyrośnięte kęsy ciasta trafiają do pieca piekarskiego, gdzie pod nadzorem piekarza są wypiekane z zachowaniem zasad technologicznych. Pieczywo po wypieku trafia do magazynu wyrobów gotowych  a następnie do punktów sprzedaży.

Zawód piekarza możesz zdobyć, ucząc się w 3-letniej Szkole Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół                           im. T. Kościuszki  w Wysokiej.

2. Informacja dodatkowe

Szkoła organizuje:

 • kursy, np. kurs barmański, baristy, kelnerski w ramach projektu „Dobry zawód – lepsza przyszłość”,
 • pokazy mistrzów kuchni: np. Grzegorza Olejarki,
 • zajęcia w ramach kółka gastronomicznego.

 

Dzięki temu nauczysz się: łączyć kreatywność z wiedzą z zakresu nowych technik oraz  będziesz miał                    możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych.

Egzamin z kwalifikacji SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich odbywa się w trzeciej klasie. Po zdanym egzaminie oraz ukończeniu szkoły  uczeń otrzymuje dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji                        w zawodzie: piekarz.

Absolwent po zakończeniu szkoły może kontynuować naukę w Szkole  Branżowej II stopnia, w której może uzyskać potwierdzenie kwalifikacji  SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych            i otrzymać dyplom  w zawodzie Technik technologii żywności.

Ukończenie Branżowej Szkoły II Stopnia umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

                 Kwalifikacja 1:

                  SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich

 

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie piekarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych           w zakresie:

 • wykonywania czynności związanych z magazynowaniem surowców piekarskich, sporządzaniem dokumentacji magazynowej, obsługą urządzeń, sprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej                                 w magazynie
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich,
 • przygotowania surowców do produkcji wyrobów piekarskich,
 • sporządzania półproduktów piekarskich oraz gotowych wyrobów piekarskich,
 • przeprowadzania rozrostu pieczywa,
 • kształtowania wyrobów piekarskich i ich wypieku,
 • przygotowania pieczywa do dystrybucji.
 • wykonywanie ciast z różnych rodzajów mąk i ziaren
 • wykonywanie czynności związanych z dzieleniem ciast i kształtowaniem kęsów
 • prowadzenie rozrostu i wypieku pieczywa
 • wykonywanie czynności pomocniczych dotyczących planowania wielkości  i asortymentu produkcji, transportu, przygotowania surowców, czynności przed  i po wypieku pieczywa
 • przygotowywanie i przekazywanie pieczywa do wysyłki i sprzedaży

 

5. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz może podejmować pracę w zakładach piekarskich,              rzemieślniczych i przemysłowych, zakładach gastronomicznych oraz w punktach zbytu pieczywa.                              Absolwent  może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zawód piekarza można zdobyć w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki                      w Wysokiej. Uczniowie  szkoły umiejętności zawodowe zdobywają w systemie kształcenia dualnego, czyli nie tylko na zajęciach lekcyjnych,   ale również w czasie praktyk, odbywanych w zakładach przetwórstwa mięsnego. Dodatkowe praktyki zagraniczne, których odbycie proponuje się uczniom, pozwalają na zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych  i językowych.

*materiały filmowe zamieszczone w prezentacji wykorzystano z zasobów portalu www.doradztwo.ore.edu.pl

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
  Wysoka 49
  37-100 Łańcut
 • tel. (17) 225 32 11 Technikum
  tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć