Odwiedź nas

Samorząd

Zadania samorządu

Do zadań Samorządu należy szczególnie:

- przedstawianie Dyrekcji Szkoły opinii i potrzeb uczniów,

- współdziałanie z Dyrektorem Szkoły w zapewnieniu uczniom właściwych warunków do nauki,

- pomoc w organizowaniu zajęć służących rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych,

  turystycznych,

- organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole,

- zapobieganie konfliktom, rozstrzyganie sporów między uczniami,

- organizowanie kontaktów z samorządami i społecznościami uczniów innych szkół.

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
    Wysoka 49
    37-100 Łańcut
  • tel. (17) 225 32 11 Technikum
    tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć