Odwiedź nas

Pedagog szkolny

 

Drogi Gimnazjalisto!


Jesteś właśnie w bardzo wyjątkowym okresie swojego życia. Czy wiesz, że już teraz warto zastanowić się nad swoją przyszłością edukacyjno-zawodową? Wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest bardzo ważny. Choć może wydawać Ci się to mało prawdopodobne - wpłynie także na Twoją dalszą karierę.
Oto 3 typy informacji potrzebne do podjęcia właściwej decyzji o wyborze szkoły:

 

A teraz zastanów się, która szkoła da Ci najlepsze szanse rozwoju
i  pomoże w osiągnięciu celów i marzeń.

 

 

Kończąc naukę w gimnazjum musisz dokonać wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. 

Wybierać możesz spośród trzech typów szkół: liceum ogólnokształcące, technikum oraz zasadnicza szkoła zawodowa.

 

Liceum ogólnokształcące

Jest dobrym miejscem dla Ciebie, jeżeli nie masz jeszcze sprecyzowanych planów dotyczących dalszej nauki i wyboru zawodu lub zamierzasz 

kontynuować naukę na studiach wyższych.

1. Nauka w liceum trwa 3 lata. Wybierając szkołę musisz zastanowić się jakich 

przedmiotów szkolnych chcesz się uczyć w większej liczbie godzin, ponieważ oddziały tworzone są w oparciu o przedmioty rozszerzone przygotowujące ucznia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. 

2. Nauka w trzyletnim liceum ogólnokształcącym pozwoli Ci uzyskać wykształcenie ogólne na poziomie średnim. Po ukończeniu nauki w liceum (z maturą lub bez) możesz dalej kształcić się w szkole policealnej, dzięki której po zdaniu zewnętrznego egzaminu uzyskasz kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.

3. Mając zdany egzamin maturalny możesz podjąć naukę na studiach wyższych na terenie całego kraju i za granicą.

 

Technikum

Jest odpowiednim miejscem dla Ciebie jeżeli wiesz co Cię interesuje  i wybrałeś już zawód w jakim chciałbyś pracować.

1. Nauka w technikum trwa 4 lata. Równolegle uczysz się przedmiotów 

ogólnokształcących przygotowujących Cię do egzaminu maturalnego i przedmiotów zawodowych na poziomie teorii i praktyki.

2. Na koniec nauki w technikum możesz przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ).

3. Po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości i będziesz mógł podjąć naukę na studiach wyższych przygotowujących do wykonywania tego samego lub innego zawodu. 

4. Zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ) daje Ci 

uprawnienia do wykonywania pracy w wyuczonym zawodzie. 

5. Po ukończeniu technikum możesz podjąć również naukę w szkole policealnej.

 

Zasadnicza szkoła zawodowa

Jest odpowiednim miejscem dla Ciebie jeśli chcesz się szybko usamodzielnić i rozpocząć pracę zawodową.

1. Nauka w szkole zawodowej trwa 3 lata. Ucząc się w szkole zawodowej zdobędziesz ogólną wiedzę oraz praktykę zawodową.

2. Naukę zawodu w praktyce możesz odbywać na warsztatach szkolnych, w Centrach Kształcenia Praktycznego, Centrach Kształcenia i Wychowania OHP oraz w zakładach pracy. 

3. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie 

praktycznym będziesz mógł podjąć pracę w wyuczonym zawodzie.

4. Możesz również kontynuować naukę w liceum dla dorosłych i przystąpić tam do egzaminu maturalnego, otrzymać świadectwo dojrzałości. 

5. Po zdaniu egzaminu maturalnego i otrzymaniu świadectwa dojrzałości możesz podjąć naukę na studiach wyższych. 

 

CIEKAWE FILMY

 

 


 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
    Wysoka 49
    37-100 Łańcut
  • tel. (17) 225 32 11 Technikum
    tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć