Odwiedź nas

Biblioteka

Narkomania

Narkomania - profilaktyka uzależnień w szkole
(bibliografia w wyborze za lata 2000-2019)

Książki:

Dopalacze, narkotyki - niewinny początek / red. Leszek Jurek. - Rybnik : "Lexdruk", 2010

Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców / Ruth Maxwell ; przekł. [z ang.] Jadwiga Węgrodzka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001

Dziecko i jego środowisko : uzależnienia a dzieci i młodzież / pod red. Andrzeja Steciwko i Iwony Pirogowicz ; Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ; Samorząd Województwa Opolskiego. - Wrocław : "Continuo", 2006

Jak wychować dziecko, które mówi - Nie !!! alkoholowi i narkotykom : to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko / David J. Wilmes ; przekł. Liliana Okupniak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002

Jak wychowywać dzieci : czy jest recepta? : poradnik / Jan Biedroń. - Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2010

Leksykon narkomanii / Mariusz Jędrzejko, Krystyna Piórkowska. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2004

Młodzież z grup ryzyka : perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003

Narkomania : gdzie szukać pomocy? : informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym. - Wyd. 4. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2007

Narkomania : podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Zygfryd Juczyński. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2003

Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : "Aspra-Jr", 2009

Narkomania : zjawisko, zagrożenia / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Warszawa : "Aspra-Jr" ; Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2008

Narkomania, diagnoza, interwencja, profilaktyka / red. Krystyna Kmiecik-Baran. - Gdańsk : "Przegląd Oświatowy", 2000

Narkotyki - inni biorą, ty nie musisz / Maria Moneta-Malewska, Joanna Wrześniowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008

Narkotyki - wiedzieć więcej : praktyczny przewodnik dla zaniepokojonych rodziców / Melanie McFadyean ; przekł. Michał Lipszyc ; il. Oskar Zarate. - Warszawa : "Emblemat", 2000

Narkotyki / Iwona Niewiadomska, Piotr Stanisławczyk. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski : "Gaudium", 2004

Narkotyki / [Jacqui Bailey ; tł. Katarzyna Nowak]. - Poznań : "Ibis", 2009

Narkotyki : organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania / pod red. Konrada Raczkowskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009

Narkotyki i nastolatki : zagrożenia, zapobieganie, leczenie / Peter D. Rogers, Lea Goldstein ; przekł. [z ang.] Leon Marian Kalinowski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

Narkotyki przy tablicy / Marzena Pasek. - Warszawa : "Toret", 2000

Narkotyki w kulturze młodzieżowej / Beata Hoffmann. - Kraków : "Impuls", 2014

Narkotyki w szkole i w domu : zagrożenie / Maria Moneta-Malewska. - Warszawa : "Pax", 2000

Nikotyna, alkohol, narkotyki : profilaktyka uzależnień : krótki poradnik psychologiczny / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : "Rubikon", 2001

Odmienny stan świadomości : historia kultury ecstasy i acid house / Matthew Collin ; przy współpr. Johna Godfreya ; przeł. Magdalena Bugajska. - Warszawa : "Muza", 2006

Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2006

Poprawa dostępu do leczenia dla osób z problemami związanymi z alkoholem i narkotykami : projekt IATPAD / tł. Monika Swadowska. - Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2009

Przezwyciężyć uzależnienie : poradnik dla rodziców / Tom McGill ; przekł. [z ang.] Michał Kubiak. - Poznań : Zysk i S-ka, 2007

Rodzice wobec problemu narkomanii dziecka / Piotr Sasin. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2010

Rozpoznawanie zachowań narkotykowych : podstawy pomocy przedmedycznej : zagrożenia narkotykowe : jak postępować, jak pomagać? : algorytmy postępowania / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Tadeusz Zagajewski, Tomasz Zagajewski. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : "Aspra-Jr", 2015

Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych / Mariusz Jędrzejko. - Wyd 2. posz. i uzup. - Warszawa : Aspra-JR ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012

Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard / Charly Cungi ; wstęp Ovide Fontaine ; przeł. [z fr.] Agata Tomaszewska ; il. Charly Cungi. - Warszawa : "Pax", 2007

Style życia młodzieży a narkotyki : wyniki badań empirycznych / Barbara Fatyga, Jolanta Rogala-Obłękowska. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2002

Terapia młodzieży z problemem narkotykowym : Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach / Jacek Szczepkowski. - Toruń : "Akapit", 2007

Uwaga narkotyki : materiały informacyjne dla nauczycieli, pedagogów i rodziców / [zesp. aut. Mariusz Jędrzejko i in.]. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, [2007]

Uzależnienie od narkotyków : od teorii do praktyki terapeutycznej / Anna Kurzeja (red.). - Warszawa : "Difin", 2012

Zachowania dewiacyjne młodzieży / Bronisław Urban. - Wyd. 4. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2000

Zachowania ryzykowne / pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i Ireneusza Siudema. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012

Człowiek i uzależnienia / red. nauk. Mariusz Jędrzejko, Dariusz Sarzała. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : "Aspra-Jr", 2010.

Harmonizując napięcie : nowe spojrzenie w profilaktyce uzależnień / Jacek Bylica. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2010.

Narkotyki / red.: Adam Nyk. - Warszawa : Lissner Studio, 2013.

Narkotyki a demoralizacja : szansa na zmianę / red. nauk. Grzegorz Kudlak, Wojciech Wypler. - Warszawa : "Difin", 2018.

Narkotyki i dopalacze : co powinni wiedzieć rodzice? / Mariusz Jędrzejko, Zbigniew Staśczak. - Warszawa : "Bellona", 2018.

Narkotyki i dopalacze : zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski ; współpr. Bronisław P. Rosik, Tomasz Zagajewski. - Warszawa : " Aspra-JR" ; Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2016.

Narkotyki i narkomania : zjawiska globalne, problemy lokalne / [redakcja naukowa] Mariusz Zbigniew Jędrzejko, Tomasz Safjański, Marek Walancik. - Wyd. 2., poszerz., uzup., uaktualnione. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2015.

Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne : zjawisko, zagrożenia, profilaktyka / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Białas ; współpr. autorska Zbigniew Staśczak. - Wyd. 3 zm., uzup.. i uaktal. - Warszawa : " Aspra-JR" ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2019.

Narkotyki i paranarkotyki : (perspektywa polska) / Piotr Jabłoński, Mariusz Jędrzejko ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2011.

Narkotyki i środki zastępcze : (zjawisko, zagrożenia, profilaktyka) / Mariusz Jędrzejko, Piotr Jabłoński. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Aspra-JR ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012.

Narkotyki, dopalacze, nowe środki psychoaktywne : co warto wiedzieć? : jak chronić dzieci i młodzież? / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Białas, Zbigniew Staśczak. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2018.

Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień / [nadzór merytoryczny Tomasz Kowalewicz]. - Warszawa : Fundacja Praesterno, cop. 2016.

Społeczno-kulturowe uwarunkowania narkomanii : skala i przyczyny zjawiska wśród młodzieży województwa podkarpackiego / Marek A. Motyka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2018.

Uzależnienie od narkotyków : od teorii do praktyki terapeutycznej / Anna Kurzeja (red.). - Warszawa : "Difin", 2012.
 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
    Wysoka 49
    37-100 Łańcut
  • tel. (17) 225 32 11 Technikum
    tel./fax (17) 225 59 04

Galeria zdjęć